Tutorial - jak założyć rezerwację sali w UniTime:

Rezerwacje na dodatkowe terminy zajęć dostępne są pod adresem:

https://plan.agh.edu.pl 

Prowadzący z wybranych Wydziałów mogą zarezerwować sale tylko po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe do Bazy Pracowników i Studentów jest takie jak hasło początkowe do Wirtualnej Uczelni. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie LDAP indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Po ustanowieniu hasło to będzie służyło do logowania w UniTime, a także do innych systemów informatycznych używanych w AGH (e-COP, OSA, CAS). 

W razie trudności w ustawieniu hasła prosimy się kontaktować z Uczelnianym Centrum Informatyki, pan Tomasz Pałac, tel. 617-28-85, e-mail ldap(at)agh.edu.pl