Technologia Chemiczna

Wersja planu z dnia 14.02.2018r. Plan może ulec zmianie.

Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

 

1 stopień


1 rok TC-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna"

2 rok TC-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna"

3 rok TC-1

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna"


 
2 stopień

1 rok TC-2-APiŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Analityka przemysłowa i środowiskowa"

2 rok TC-2-APiŚ

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Technologia Chemiczna - Analityka przemysłowa i środowiskowa"


1 rok TC-2-CFaAFE

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Clean Fossil and Alternative Fuels Energy"

2 rok TC-2-CFaAFE

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Clean Fossil and Alternative Fuels Energy"

2 rok TC-2-GPiE

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Gospodarka paliwami i energią"


1 rok TC-2-PPIiTC

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Proekologiczne procesy inżynierii i technologii "


1 rok E-2-TCWE

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Technologie chemiczne w energetyce"

2 rok E-2-TCWE

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Technologie chemiczne w energetyce"

 

1 rok E-2-TP

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Technologia Paliw"

2 rok E-2-TP

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Technologia Chemiczna - Technologia Paliw"