Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

Wersja planu z dnia 24.09.2018r. Plan może ulec zmianie.

Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

1 stopień

 

1 rok EO-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Energetyka Odnawialna i Zarządzenie Energią" 
 

2 stopień

1 rok EO-2-EPiZE

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią - Ekonomika, polityka i zarządzanie energią"

1 rok EO-2-TEO

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią - Technologie energetyki odnawialnej"