Fizyka Medyczna

 

Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

 

1 stopień



1 rok FM

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Fizyka Medyczna" Kliknij aby otworzyć



2 rok FM

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Fizyka Medyczna" Kliknij aby otworzyć



3 rok FM

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Fizyka Medyczna" Kliknij aby otworzyć

2 stopień



1 rok DiEwM

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Fizyka Medyczna  - Dozymetria i elektronika w medycynie" Kliknij aby otworzyć



2 rok DiEwM

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Fizyka Medyczna  - Dozymetria i elektronika w medycynie"  Kliknij aby otworzyć



1 rok TOiB

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Fizyka Medyczna - Techniki obrazowania i biometria" Kliknij aby otworzyć



2 rok TOiB

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Fizyka Medyczna - Techniki obrazowania i biometria" Kliknij aby otworzyć