Geodezja i Kartografia

Harmonogram zostanie opublikowany najpóźniej 18 lutego 2019r. Plan może ulec zmianie.

Po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl i wybraniu "search/wyszukaj" mają Państwo dostęp do swojego indywidualnego harmonogramu. Identyfikator to nr albumu, a hasło można ustanowić / odzyskać na stronie https://ldap.agh.edu.pl/. Żeby przenieść terminy zajęć do elektronicznych kalendarzy najlepiej posłużyć się iCalendar URL (przesłany na Państwa maile plik .ics z indywidualnym harmonogramem nie będzie uwzględniał dodatkowych terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów). Wskazówki dot. importu znajdują się tutaj.

Proszę zwrócić uwagi, że na niektórych przedmiotach możecie być Państwo przypisani do innej grupy niż na pozostałych. Wynika to z nowego sposobu układania harmonogramu przedmiotów obieralnych i z próby budowania harmonogramu bez okienek. Od 22 lutego do odwołania będzie możliwość zmiany grupy ćwiczeniowej, ale tylko wtedy, gdy nie powoduje to kolizji terminów i gdy limit grupy na to pozwala.

1 STOPIEŃ

1 rok GiK-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA

2 rok GiK-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA

3 rok GiK-1

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA

2 STOPIEŃ

GiK-2-GFiT

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA -GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

GiK-2-GIP

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - GEODEZJA IŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

GiK-2-GNiK

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA -GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA -GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

GiK-2-Geo

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - GEOMATYKA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - GEOMATYKA

GiK-2-GiG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA