Geodezja i Kartografia

Wersja planu z dnia 25.09.2018r. Plan może ulec zmianie.

Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

1 stopień

 

1 rok GiK-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia

 

2 rok GiK-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia

 

3 rok GiK-1

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia

 

4 rok GiK-1

Plan zajęć dla 4 roku 1 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia
 

2 stopień

2 rok GiK-2-GFiT

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia -Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja"

2 rok GiK-2-GIP

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia - Geodezja inżynieryjno-przemysłowa"

2 rok GiK-2-GNiK

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia -Gospodarka nieruchomościami i kataster"

2 rok GiK-2-Geo

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia - Geomatyka"

2 rok GiK-2-GiG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Geodezja i Kartografia - Geoinformacja i geodezja górnicza"