Inżyneria Środowiska

Wersja planu z dnia 25.09.2018r. Plan może ulec zmianie.

Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

1 stopień

 

1 rok IŚ-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska

2 rok IŚ-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska

3 rok IŚ-1

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska

4 rok IŚ-1

Plan zajęć dla 4 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska
 

2 stopień

2 rok IŚ-2-GN

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska -Gospodarka niskoemisyjna"

2 rok IŚ-2-IK

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Inżynieria komunalna"

2 rok IŚ-2-IW

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska -Inżynieria wodna"