Inżynieria Środowiska

Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

1 stopień

1 rok IŚ

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska"

Kliknij aby otworzyć

2 rok IŚ

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska"

Kliknij aby otworzyć

3 rok IŚ

 Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska" 

Plan zajęć dla ścieżki KHGI+KGiIS

Kliknij aby otworzyć

Plan zajęć dla ścieżki KAŚKiGG+KSE

Kliknij aby otworzyć

2 stopień

2 rok IŚ GO

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska- Gospodarka Odpadami"

Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ HSG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Hydrogeologia Stosowana i Geotechnika"

Kliknij aby otworzyć

2 rok IŚ HSG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Hydrogeologia Stosowana i Geotechnika"

Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ IM

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Inżynieria Mineralna" 

Kliknij aby otworzyć

2 rok IŚ IM

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Inżynieria Mineralna"

Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ IZR

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju"

Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ OŹE

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Odnawialne Źródła Energii"

Kliknij aby otworzyć