Górnictwo i Geologia

Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

1 stopień

1 rok GiG

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia"
Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia"
Kliknij aby otworzyć

3 rok GiG

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia"

ścieżka KHiGI

Kliknij aby otworzyć

ścieżka KMPiG+KGZiG

Kliknij aby otworzyć

ścieżka KAŚKiGG+KSE

Kliknij aby otworzyć

 

2 stopień

1 rok GiG EG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Economic Geology"

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG EG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Economic Geology"

Kliknij aby otworzyć

1 rok GiG GG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Górnicza" 

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG GG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Górnicza"

Kliknij aby otworzyć

1 rok GiG GIG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Inżynierska i Geotechnika"

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG GIG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Inżynierska i Geotechnika"

Kliknij aby otworzyć

1 rok GiG GN

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Naftowa"

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG GN

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Naftowa"

Kliknij aby otworzyć

1 rok GiG GPZ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia i Prospekcja Złóż"

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG GPZ

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia i Prospekcja Złóż"

Kliknij aby otworzyć

1 rok GiG HGI

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Hydrogeologia i Geologia Inżynierska"

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG HGI

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Hydrogeologia i Geologia Inżynierska"

Kliknij aby otworzyć

1 rok GiG KG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Kartografia Geologiczna"

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG KG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Kartografia Geologiczna"

Kliknij aby otworzyć

 

1 rok GiG MSG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Mineralogia Stosowana z Gemmologią"

Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG MSG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Mineralogia Stosowana z Gemmologią"

Kliknij aby otworzyć