Inżynieria Środowiska

1 stopień

1 rok IŚ

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska"
Kliknij aby otworzyć

2 rok IŚ

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska"
Kliknij aby otworzyć

3 rok IŚ

 Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska" 

Plan zajęć dla ścieżki KHGI+KGiIS
Kliknij aby otworzyć

Plan zajęć dla ścieżki KAŚKiGG+KSE
Kliknij aby otworzyć

2 stopień

1 rok IŚ GO

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska- Gospodarka Odpadami"
Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ HSG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Hydrogeologia Stosowana i Geotechnika"
Kliknij aby otworzyć

2 rok IŚ HSG

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Hydrogeologia Stosowana i Geotechnika"
Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ IM

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Inżynieria Mineralna" 
Kliknij aby otworzyć

2 rok IŚ IM

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Inżynieria Mineralna"
Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ IZR

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju"
Kliknij aby otworzyć

1 rok IŚ OŹE

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Odnawialne Źródła Energii"
Kliknij aby otworzyć

2 rok IŚ OŹE

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Inżynieria Środowiska - Odnawialne Źródła Energii"
Kliknij aby otworzyć