Ochrona Środowiska

 

1 stopień

1 rok OŚ

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska"

Kliknij aby otworzyć

2 rok OŚ

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska"

Kliknij aby otworzyć

3 rok OŚ

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska"

ścieżka KOŚ+KGiIS

Kliknij aby otworzyć

2 stopień

1 rok OSŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska - Ocena Stanu Środowiska"

Kliknij aby otworzyć

1 rok TOŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska - Techniki Odnowy Środowiska"

Kliknij aby otworzyć

2 rok TOŚ

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska - Techniki Odnowy Środowiska"

Kliknij aby otworzyć