Geofizyka

Harmonogram opublikowany w dniu 15 lutego 2019r. Plan może ulec zmianie!

  

1 STOPIEŃ

1 rok GF-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku Geofizyka

2 rok GF-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku Geofizyka

3 rok GF-1

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku Geofizyka

 

2 STOPIEŃ

GF-2

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Geofizyka Stosowana

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Geofizyka Stosowana

AG-2

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Applied Geophysics

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Applied Geophysics