Górnictwo i Geologia

Harmonogram opublikowany w dniu 15 lutego 2019r. Plan może ulec zmianie!

1 STOPIEŃ

1 rok GiG-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia

2 rok GiG-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku  Górnictwo i Geologia

3 rok GiG-1-KHiGI

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku  Górnictwo i Geologia - moduł KHiGI

3 rok GiG-1-KMPiG-KGZiG

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - moduł KMPiG - KGZiG

3 rok GiG-1-KAŚKiGG-KSE

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - moduł KAŚKiGG - KSE

2 STOPIEŃ

GiG-2-EG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Economic Geology

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i geologia - Economic Geology

GiG-2-GG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Geologia Górnicza

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku  Górnictwo i Geologia - Geologia Górnicza

GiG-2-GIG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Geologia Inżynierska i Geotechnika

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku  Górnictwo i Geologia - Geologia Inżynierska i Geotechnika

GiG-2-GN

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Geologia Naftowa

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia  - Geologia Naftowa

GiG-2-GPZ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Geologia i Prospekcja Złóż

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Geologia i Prospekcja Złóż

GiG-2-HGI

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Hydrogeologia i Geologia Inżynierska

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Hydrogeologia i Geologia Inżynierska

GiG-2-KG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i geologia - Kartografia Geologiczna

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Kartografia Geologiczna

GiG-2-MSG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Mineralogia Stosowana z Gemmologią

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Górnictwo i Geologia - Mineralogia Stosowana z Gemmologią