Geoinformatyka

Harmonogram opublikowany w dniu 15 lutego 2019r. Plan może ulec zmianie!

 

1 STOPIEŃ

1 rok GIN-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku  GEOINFORMATYKA