Informatyka Stosowana

Harmonogram opublikowany w dniu 15 lutego 2019r. Plan może ulec zmianie!

1 STOPIEŃ

1 rok INFS-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku Informatyka Stosowana

2 rok INFS-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku Informatyka Stosowana

3 rok INFS-1

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku Informatyka Stosowana

2 STOPIEŃ

INFS-2-OBDG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku Informatyka Stosowana - Oprogramowanie i Bazy Danych

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku Informatyka Stosowana - Oprogramowanie i Bazy Danych