Inżynieria Środowiska

Harmonogram opublikowany w dniu 15 lutego 2019r. Plan może ulec zmianie!

1 STOPIEŃ

1 rok IŚ-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

2 rok IŚ-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

3 rok IŚ-1-KAŚKiGG-KSE

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - KAŚKiGG - KSE

3 rok IŚ-1-KHiGI - KGiIS

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - KHiGI - KGiIS

 

2 STOPIEŃ

IŚ-2-GO

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - GOSPODARKA ODPADAMI

IŚ-2-GPŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - GEOCHEMIA PRZEMIAN ŚRODOWISKA

IŚ-2-HSGŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - HYDROGEOLOGIA STOSOWANA I GEOTECHNIKA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - HYDROGEOLOGIA STOSOWANA I GEOTECHNIKA

IŚ-2-IM

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

IŚ-2-IZR

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - INŻYNIERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - INŻYNIERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

IŚ-2-OŹE

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII