Ochrona Środowiska

Harmonogram opublikowany w dniu 15 lutego 2019r. Plan może ulec zmianie!

1 STOPIEŃ

1 rok OŚ-1

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

2 rok OŚ-1

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

3 rok OŚ-1-KHiGI-KGiIS

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - KHiGI - KGiIS

3 rok OŚ-1-KOŚ-KGiIS

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - KOŚ - KGiIŚ

 

2 STOPIEŃ

OŚ-2-GKS

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - GEORÓŻNORODNOŚĆ I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - GEORÓŻNORODNOŚĆ I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

OŚ-2-MIOS

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - METODY INFORMATYCZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku  OCHRONA ŚRODOWISKA - METODY INFORMATYCZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

OŚ-2-OSŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - OCENA STANU ŚRODOWISKA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku  OCHRONA ŚRODOWISKA - OCENA STANU ŚRODOWISKA

OŚ-2-OSWG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - OCHRONA ŚRODOWISKA WODNO - GRUNTOWEGO

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - OCHRONA ŚRODOWISKA WODNO - GRUNTOWEGO

OŚ-2-TOŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - TECHNIKI ODNOWY ŚRODOWISKA

Plan zajęć dla 2 roku 2 stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA - TECHNIKI OdDNOWY ŚRODOWISKA