Górnictwo i Geologia

Wersja planu z dnia 25.09.2018r. Plan może ulec zmianie.
Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

1 stopień

1 rok GiG

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia"
Kliknij aby otworzyć

2 rok GiG

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia"
Kliknij aby otworzyć

3 rok GiG

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia"

ścieżka KHiGI
Kliknij aby otworzyć

ścieżka KMPiG+KGZiG
Kliknij aby otworzyć

ścieżka KAŚKiGG+KSE
Kliknij aby otworzyć

4 rok GiG

Plan zajęć dla 4 roku 1 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia"

ścieżka KAŚKiGG-KSE
kliknij aby otworzyć

ścieżka KHiGI
kliknij aby otworzyć

ścieżka KMPiG-KGZiG
kliknij aby otworzyć

 

2 stopień

1 rok GiG EG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Economic Geology" 
kliknij aby otworzyć


1 rok GiG GG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Górnicza" 

kliknij aby otworzyć


1 rok GiG GIG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Inżynierska i Geotechnika"

kliknij aby otworzyć


1 rok GiG GN

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia Naftowa"

kliknij aby otworzyć


1 rok GiG GPZ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Geologia i Prospekcja Złóż"

kliknij aby otworzyć


1 rok GiG HGI

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Hydrogeologia i Geologia Inżynierska"

kliknij aby otworzyć


1 rok GiG MSG

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Górnictwo i Geologia - Mineralogia Stosowana z Gemmologią"

kliknij aby otworzyć