Ochrona Środowiska

Wersja planu z dnia 25.09.2018r. Plan może ulec zmianie.
Instrukcja znajduje się w załączniku na dole strony.

1 stopień

1 rok OŚ

Plan zajęć dla 1 roku 1 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska" 
kliknij aby otworzyć

2 rok OŚ

Plan zajęć dla 2 roku 1 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska" 
kliknij aby otworzyć 

3 rok OŚ

Plan zajęć dla 3 roku 1 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska"

ścieżka KOŚ+KGiIS 
kliknij aby otworzyć

4 rok OŚ

Plan zajęć dla 4 roku 1 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska"

ścieżka KOŚ+KGiIS 
kliknij aby otworzyć

 

2 stopień

1 rok TOŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska - Techniki Odnowy Środowiska"
kliknij aby otworzyć

1 rok OSŚ

Plan zajęć dla 1 roku 2 stopnia kierunku "Ochrona Środowiska - Ocena Stanu Środowiska"
kliknij aby otworzyć