Socjologia

Harmonogramy aktualnie dostępne są w formie kalendarzy całego roku. Można je także przeglądać / wydrukować po pobraniu pliku pdf poszczególnych roczników (legenda dot. numeracji tygodniu semestru do pobrania oddzielnie). Aby sprawdzić swoją grupę ćwiczeniową, pobierz plik z podziałem na grupy i wyszukaj swój nr indeksu.

Od 20 lutego 2016r. od godz. ok. 12:00 każdy student WH po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl i wybraniu "search/wyszukaj" będzie miał dostęp do swojego indywidualnego harmonogramu (zajęcia obowiązkowe z uwzględnieniem właściwej grupy i fakultety, na które student został zapisany). Indywidualne harmonogramy na prośbę studentów nie uwzględniają pasma lektoratów. Żeby przenieść terminy zajęć do elektronicznych kalendarzy najlepiej posłużyć się iCalendar URL (przesłany na Państwa maile plik .ics z indywidualnym harmonogramem nie będzie uwzględniał dodatkowych terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów).

1 stopień

H-S-1 s2

1 rok Socjologii - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku


1 rok S - lab1-cw1-konw1-proj1 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

1 rok S - lab2-cw1-konw1-proj1 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

1 rok S - lab2-cw2-konw2-proj2 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

1 rok S - lab3-cw2-konw2-proj2 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

H-S-1 s4

2 rok Socjologii - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku


2 rok S - lab1-cw1-konw1-proj1 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

2 rok S - lab2-cw1-konw1-proj1 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

2 rok S - lab2-cw2-konw2-proj2 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

2 rok S - lab3-cw2-konw2-proj2 (kliknij aby otworzyć kalendarz)

Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

H-S-1 s6

3 rok Socjologii - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku

Seminaria nie uwzględnione w harmonogramie odbywają się w terminie uzgodnionym z promotorem.

Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

2 stopień

H-S-2-EG s2

1 rok E-Gospodarka - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku

Proseminaria nie uwzględnione w harmonogramie odbywają się w terminie uzgodnionym z promotorem. Na warsztatach badań fokusowych, analityki internetowej, MaxQda, Data & web mining obowiązuje podział na 2 grupy (druga łączona z IiIS)


1 rok eG - projA1-labA-cw1-labB1-konw1-projB1 (kliknij aby otworzyć)

1rok eG - projA2-lab2-cw1-labB1-konw1-projB1 (kliknij aby otworzyć)

H-S-2-IiIS s2

1 rok Innowacje i interwencje społeczne - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku

Proseminaria nie uwzględnione w harmonogramie odbywają się w terminie uzgodnionym z promotorem. Na warsztatach badań fokusowych, analityki internetowej, MaxQda, Data & web mining obowiązuje podział na 2 grupy (druga łączona z EG)


1 rok IiIS - projA1-labA-cw1-labB1-konw1-projB1 (kliknij aby otworzyć)

1rok IiIS - projA2-lab2-cw1-labB1-konw1-projB1 (kliknij aby otworzyć)

Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

H-S-2-EG s4

2 rok E-Gospodarka - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku

Seminaria nie uwzględnione w harmonogramie odbywają się w terminie uzgodnionym z promotorem.

Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (fakultety_lato_2016_2017.pdf)fakultety_lato_2016_2017fakultety_lato_2016_2017
Download this file (legenda_daty_2016_17_s_letni.pdf)legenda_daty_2016_17_s_letnilegenda_daty_2016_17_s_letni
Download this file (podzial_na_grupy_semestr_letni_2016_2017.pdf)podzial_na_grupy_semestr_letni_2016_2017podzial_na_grupy_semestr_letni_2016_2017
Download this file (S_1_s2_16_17_letni.pdf)S_1_s2_16_17_letniS_1_s2_16_17_letni
Download this file (S_1_s4_16_17_letni.pdf)S_1_s4_16_17_letniS_1_s4_16_17_letni
Download this file (S_1_s6_16_17_letni.pdf)S_1_s6_16_17_letniS_1_s6_16_17_letni
Download this file (S_2_EG_s2_16_17_letni.pdf)S_2_EG_s2_16_17_letniS_2_EG_s2_16_17_letni
Download this file (S_2_EG_s4_16_17_letni.pdf)S_2_EG_s4_16_17_letniS_2_EG_s4_16_17_letni
Download this file (S_2_IiIS_s2_16_17_letni.pdf)S_2_IiIS_s2_16_17_letniS_2_IiIS_s2_16_17_letni
Download this file (wskazowki_export_icalendar.pdf)wskazowki_export_icalendarwskazowki_export_icalendar
Download this file (zarzadzenie_21_2016_organizacja_roku_akademickiego.pdf)zarzadzenie_21_2016_organizacja_roku_akademickiegozarzadzenie_21_2016_organizacja_roku_akademickiego