Socjologia

Po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl i wybraniu "search/wyszukaj" student WH ma dostęp do swojego indywidualnego harmonogramu (zajęcia obowiązkowe z uwzględnieniem właściwej grupy i fakultety / seminaria, na które student został zapisany). Identyfikator to nr albumu, a hasło można ustanowić / odzyskać na stronie https://ldap.agh.edu.pl/. Studenci 1 semestr 2 stopnia uzyskali dostęp do indywidualnych harmonogramów po 26 września (po zakończeniu procesu rekrutacji). Żeby przenieść terminy zajęć do elektronicznych kalendarzy najlepiej posłużyć się iCalendar URL (przesłany na Państwa maile plik .ics z indywidualnym harmonogramem nie będzie uwzględniał dodatkowych terminów zajęć, zaliczeń i egzaminów). Wskazówki dot. importu znajdują się tutaj.

Proszę o zwrócenie uwagi, że na niektórych przedmiotach dany student może być przypisany do innej grupy niż na pozostałych. Wynika to z nowego sposobu układania harmonogramu przedmiotów obieralnych i z próby budowania harmonogramu bez okienek. Od 27 września od 12:00 do odwołania będzie możliwość zmiany grupy ćwiczeniowej, ale tylko wtedy, gdy nie powoduje to kolizji terminów i gdy limit grupy na to pozwala.

1 stopień

H-S-1 s1

1 rok Socjologii - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku


Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

H-S-1 s3

2 rok Socjologii - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku


Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

H-S-1 s5

3 rok Socjologii - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku

Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

2 stopień

H-S-2-EG s1

1 rok E-Gospodarka - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku


Harmonogram warsztatów może ulec drobnym zmianom. Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

H-S-2-EG s3

2 rok E-Gospodarka - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku

Harmonogram warsztatów może ulec drobnym zmianom. Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).

H-S-2-IiIS s3

2 rok Innowacje i interwencje społeczne - cały rok (kliknij aby otworzyć kalendarz)

pobierz plik pdf do wydruku


Harmonogram warsztatów może ulec drobnym zmianom.  Uzgodnione z prowadzącymi zmiany względem harmonogramu ogłoszonego na początku semestru umieszczane są kalendarzach elektronicznych (pliki pdf nie są aktualizowane, korekty na wydrukach w gablotach nanoszone są odręcznie).